Når du velger Riis Bilglass er du garantert å få en europeisk godkjent rute, som er laget til akkurat din bil, og som er montert av en spesialist på akkurat bilglass. 

Alle ruteprodusenter har Europeiske regler å forholde seg til, og ingen får ikke lov til å selge produkter i Europa som ikke tilfredsstiller de Europeiske reglene. Produsenten dokumenterer at produktet er godkjent med en E for Europeisk godkjenning og et tall for hvilket lands godkjenningsorgan som har utstedt godkjenningen. For eksempel så betyr merkingen E1 at ruten er godkjent for bruk i Europa av tyske godkjenningsorgan. 

Må frontruten skiftes ?

Vi ordner all kontakt med forsikringsselskapet, du må bare bestille time..

Steinsprut

En steinsprut er en skade i frontruten som kan lede til at hele ruten sprekker. Det er alvorlig ettersom frontruten er en viktig del av bilens bærende konstruksjon. En sprukket bilrute innebærer derfor en svakhet. I tillegg blir sikten dårligere.

Steinsprutplaster

For å beskytte steinspruten mot smuss og fuktighet, kan du bestille et spesielt steinsprutplaster. Plasteret er gratis og plasseres på steinspruten så fort skaden har skjedd. Det bidrar til å beskytte frontruten til du kan komme til oss.

Skifte frontrute

I noen tilfeller er frontruten i så dårlig stand at man verken kan eller bør reparere den av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har de riktige bilrutene for alle bilmerker og årsmodeller: frontruter, bakruter og sideruter.