Vi følger utviklingen rundt Coronaviruset tett og har etablert god beredskap for å være forberedt på at situasjonen kan utvikle seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Internt i vårt firma er det innført økt bruk av ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak.

Vi tar alle forhåndsregler i samsvar med råd som blir gitt av ansvarlig myndighet for å ivareta våre ansatte, kunder og partneres helse og sikkerhet. Vi har iverksatt nødvendig tiltak med mål om å opprettholde vår drift så nær normal som mulig.

Levering av deler og utstyr: Foreløpig går alle forsendelser som planlagt, men dette kan endre seg i løpet av kort tid. Kunder som eventuelt blir berørt av dette vil bli kontaktet direkte.

Til slutt vil vi anbefale alle å følge myndigheters råd og befordringer og håper på et videre godt samarbeid i denne utfordrende tiden vi nå er inne i.