dekkinformasjon

lufttrykk

Riktig lufttrykk i dekkene er svært viktig. Et dekk med 0,5 bar for lavt lufttrykk kan redusere dekkets levetid med hele 25 prosent. Uansett hvilke egenskaper dekket har i utgangspunktet, er korrekt lufttrykk nødvendig for at dekket skal yte optimalt.

Merk deg at det ikke er dekket som avgjør hvilket lufttrykk du skal ha, men bilen.

Premium dekk - budget dekk

Det er vanligvis tre karakteristikker som utgjør forskjellen mellom et premium og et budget dekk: forbedret teknologi, forbedret gjennomsnittsytelse og høyere sikkerhetskarakteristikker.

Dimensjoner og bytte av dekk

Du kan godt bytte til en annen dekkdimensjon enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikken. Men her gjelder det spesielle regler som MÅ oppfylles. Hovedregelen er at det er lov å skifte til en annen dimensjon dersom rulleomkretsen ikke avviker fra originaldimensjonen med mer enn +/- 5%. Men det er en lang rekke andre krav som også må tilfredsstilles.

 

tpms dekktrykksventiler

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) er et elektronisk integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøyet. Systemet gir automatisk og direkte visning av trykktap i ett eller flere dekk som varsles i displayet når problemet opptrer. Fra 1.november 2015 ble det innført et nytt EU krav som tilsier at alle nye personbiler skal være utstyrt med TPMS.

 

Kontakt