Felginformation

Før montering

Før prøvemontering skal alle bilens nav/anleggsflater være rengjort. Kontroller at alle anleggsflater er helt rette, og eventuelle styrebolter eller fettkapsler skal fjernes.

Montering på bil

Til festing av felgene skal den medsendte festeanordning benyttes. Bruk kun de originale festeanordningene dersom du får beskjed om det. fsfssffsfss

Etter montering

Felgene skal etterspennes etter 200- 250 km. dersom festeanordningenes hodestørrelse avviker fra originalmålene, bør det finnes en hjulvinne i bilen som tilsvarer festene.

Oppbevaring

Når du lagrer felgene dine skal du sørge for at de ikke blir utsatt for sollys. Felgene skal rengjøres før de legges vekk. Oppbevarer du felgene skal de henges opp eller stables. 

Avbalansering

Det anbefales å kun bruke selvklebende avbalanseringsvekter av sink, da tradisjonelle vekter og plastdekkede vekter kan skade felgens overflate ved montering.

Vedlikehold alufelger

Aluminiumsfelger krever vedlikehold. Derfor skal felgene regelmessig rengjøres. Spesielt bremsestøv bør fjernes ofte.

Null innpresningsdybde

Innpresningsdybde er null idet støtteoverflaten er i felgens sentrum. prøvemontering skal alle bilens nav/anleggsflater være rengjort. Kontroller

Positiv innpresningsdybde

Støtteoverflaten er mot utsiden av kjøretøyet i forhold til felgens sentrum.Til festing av felgene skal den medsendte festeanordning benyttes. Bruk kun de originale fsfssffsfss

Negativ innpresningsdybde

Støtteoverflaten er mot hjulaksel av kjøretøyet i forhold til felgens sentrum.elgene skal etterspennes etter 200- 250 km. dersom festeanordningenes hodestørrelse avvik

Kontakt